top of page

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Palleralla (ProEvent Ab), och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Palleralla enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla bokning, evenemang, köp av tjänster eller en kombination av dessa.

Vem är ansvarig?

Ansvarig arrangör är Professional Events Åland AB, Tel: 0407712456. Org.nr: 3017868-6.

 

När blir min bokning bindande?

Bokningen gäller för såväl Palleralla som för Dig så snart Palleralla bekräftat bokningen. Bokningen är sedan bindande 24h innan bokningens starttid.

 

Vad, när och till vem skall jag betala?

Betalningen sker på plats för bokningen.

 

Bokningsavgift

Vi har inga bokningsavgifter förutom vid fakturabetalning då vi tar en avgift på 5€.

Vad gäller om jag vill avboka?

Avbokning utan giltig orsak skall ske senast 24h innan bokad tid. Sker avbokningen senare än det betalas 50% av priset för bokningen. 

Vad händer om Du inte dyker upp till din bokning?

Om ingen kommer till Palleralla på bokad tid utan att meddela något 24h innan bokningens starttid faktureras 50% av summan för bokningen. 

 

Vad gäller om jag bara vill ändra på något?

Kontakta oss på Palleralla senast 24h före bokad tid för att göra eventuella ändringar på bokningen

 

Men om det händer mig något?

Händer det er något så accepteras en avbokning om följande inträffar:

  1. Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat Dig själv, maka/make, sambo, Dina eller deras föräldrar, barn eller syskon

  2. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.

  3. Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning.

 

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag.

Som arrangör är vi skyldiga att se till att:

  • Du får en skriftlig bekräftelse på Din bokning.

  • Du får handlingar och övriga uppgifter i god tid.

  • Köpta tjänster stämmer med beskrivningen. 

  • Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör Din bokning.

  • Om Du inte är nöjd med hela eller delar av bokningen så är det oss Du skall vända Dig till.

 

Vad har jag för skyldigheter?

  • Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för Dig skall vara noterade i handlingarna för att kunna åberopas.

  • Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Personuppgiftslagen

Genom att Du bokar samtycker till att personuppgifter får behandlas av Palleralla. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig administration, att tillförsäkra att Palleralla har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall. Den som bokar kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

 

Minimumålder för bokning

För att boka med oss måste man vara 18 år. 

 

Betalning slutbetalning

BETALNING: Full betalning på plats vid bokad tid i kalasrummet på Palleralla. 

 

Force Majeure

För det fall bokningen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om bokningens inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

 

Varmt välkommen till Palleralla!

bottom of page